BambooXLZakelijk

BambooXSParticulier

bamboewerkbladen.nl
bamboe sterkte

bamboe sterkte

Bamboe werkblad
Robuuste kwaliteit en enorm sterk.

bamboe sterkte

Wilt u bamboe toepassen als werkblad dan is met name de lengte die het moet overbruggen van belang. Ook de gewenste dikte van het werkblad is van wezenlijk belang om te bepalen of uw bamboe werkblad de gewenste belasting kan dragen zonder door te buigen. Spanning, stijfheid en sterkte zijn de belangrijke eigenschappen die bijdragen aan de constructieve waarde van een materiaal. De elasticiteitsmodulus, het soortelijk gewicht en de buigsterkte zijn andere variabelen. Indien u geen expertise heeft op dit gebied doet u er goed aan dit te laten toetsen door een van onze medewerkers. Wij helpen u graag en zullen u adviseren wat voor type onderconstructie nodig is voor uw gewenste eindresultaat.

  • De grote hardheid en elasticiteit zijn de belangrijkste mechanisch fysieke eigenschappen van bamboe producten.
    • Gelamineerd bamboe kent een hardheid vergelijkbaar aan die van eikenhout.
    • Gecomprimeerd ‘massief’ bamboe, ook wel “Density” genoemd, heeft zelfs een 1,5 keer hogere dichtheid en is circa 2 keer sterker dan gelamineerd bamboe.
    • We adviseren gecomprimeerd ‘massief’ bamboe voor projecten in de utiliteitsbouw.
    • Beiden zijn geschikt voor toepassing in woningbouw.